Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
phơ
[phơ]
|
(hiệu lệnh nổ súng) (từ gốc tiếng Pháp là Feu!) xem bắn 2
(từ gốc tiếng Pháp là Faire feu) xem bắn 1
Từ điển Việt - Việt
phơ
|
trạng từ
râu, tóc bạc hoàn toàn
mái tóc ông cụ bạc phơ