Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
obliged
[ə'blɑidʒd]
|
tính từ
biết ơn
tôi rất biết ơn ông đã giúp chúng tôi
cám ơn ông
'Cám ơn ông', ông ta nói khi tôi mở cửa cho ông ta vào
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
obliged
|
obliged
obliged (adj)
grateful, thankful, appreciative, gratified, indebted