Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
nhớ nhà
[nhớ nhà]
|
homesick; nostalgic
Từ điển Việt - Việt
nhớ nhà
|
động từ
luôn nghĩ đến gia đình khi đi xa
đi công tác xa cả tháng, chị ấy rất nhớ nhà