Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
nhầm lẫn
[nhầm lẫn]
|
xem nhầm
Từ điển Việt - Việt
nhầm lẫn
|
động từ
như nhầm
một nhầm lẫn tai hại