Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
nhân tài
[nhân tài]
|
talented person; talent
Từ điển Việt - Việt
nhân tài
|
danh từ
người có khả năng nổi bật, xuất sắc
đào tạo nhân tài