Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
nguyên chủ
[nguyên chủ]
|
rightful owner
Từ điển Việt - Việt
nguyên chủ
|
danh từ
người chủ cũ
chiếc xe bị trộm đã trở về với nguyên chủ