Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
người già
[người già]
|
senior citizen; (nói chung) old folk/people; the elderly; the old
Some old folks have peculiar tastes