Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
ngày thường
[ngày thường]
|
weekday; workday
There are few visitors on weekdays/workdays
Từ điển Việt - Việt
ngày thường
|
danh từ
những ngày trong tuần, ngoài ngày chủ nhật và ngày lễ