Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
năm mới
[năm mới]
|
new year
The President made his New Year speech/address on TV
Season's Greetings
Từ điển Việt - Việt
năm mới
|
danh từ
những ngày đầu một năm
năm mới chúc anh chị an khang