Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
nói về
[nói về]
|
to talk about ...
about; regarding
(dùng để định nghĩa) said of ...
Said of a person weakened by ill-health