Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
millstone
['milstoun]
|
danh từ
đá cối xay; thớt cối
trách nhiệm nặng nề mà mình phải gánh vác
Chuyên ngành Anh - Việt
millstone
['milstoun]
|
Hoá học
đá cối xay
Kỹ thuật
đá cối xay
Xây dựng, Kiến trúc
đá cối xay
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
millstone
|
millstone
millstone (n)
burden, weight, dead weight, load, albatross, shackle, chain, responsibility