Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
miễn là
[miễn là]
|
provided (that) ...; providing (that) ...; on condition (that) ...; as long as ...
You can leave early provided (that) you finish your work
They'll do it as long as they get well paid for it
Từ điển Việt - Việt
miễn là
|
kết từ
chỉ cần là
miễn là có chí thì việc gì cũng xong