Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
miền trung
|
danh từ
các tỉnh từ Thanh Hoá đến Bình Thuận
cứu trợ đồng bào miền trung bị bão lụt