Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
miền nguyệt hoa
|
danh từ
nơi nhiều kẻ ăn chơi phù phiếm
quen mồi lại kiếm ăn miền nguyệt hoa (Truyện Kiều)