Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
miền ngược
|
danh từ
các tỉnh vùng cao, ở Bắc bộ
giao lưu buôn bán giữa miền xuôi và miền ngược