Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
miêu tả
[miêu tả]
|
động từ.
describe; outline; depict
a blow-and-blow account
Từ điển Việt - Việt
miêu tả
|
động từ
dùng nét vẽ, cử chỉ, lời văn để hình dung được cảnh vật, sự việc
bức tranh miêu tả cảnh nông thôn ngày mùa