Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
một tay
|
trạng từ
một mình, không cùng với ai
một tay ông ấy gây dựng sự nghiệp
bằng sức của mình
cùng giúp chị ấy một tay