Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
một phen
[một phen]
|
once
Từ điển Việt - Việt
một phen
|
trạng từ
một lần xảy ra
liều thử một phen; một phen hoảng loạn vì tin đồn thất thiệt