Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
mọi việc
[mọi việc]
|
everything
Everything is in smooth waters, because we have made very careful preparations
Everything went according to schedule