Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
mùa mưa
[mùa mưa]
|
wet/rainy season; the rains
Rainy season in Hue