Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
mù-tạc
[mù-tạc]
|
(tiếng Pháp gọi là Moutarde) mustard
Mustard seed/powder/pot