Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
mê sách
[mê sách]
|
bookish; bibliomaniac; philobiblic
Từ điển Việt - Việt
mê sách
|
động từ
thích đọc sách
thằng bé mê sách đến nỗi bỏ cả bữa ăn