Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
máy điện thoại
[máy điện thoại]
|
telephone; phone
This phone only takes incoming calls
Chuyên ngành Việt - Anh
máy điện thoại
[máy điện thoại]
|
Tin học
telephone
Vật lý
telephone set
Xây dựng, Kiến trúc
telephone set