Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
labouring
['leibəriη]
|
tính từ
cần lao, lao động
nhân dân lao động
người lao động, công nhân