Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
lều bều
[lều bều]
|
float, drift
Từ điển Việt - Việt
lều bều
|
tính từ
trôi lềnh bềnh trên mặt nước
rác nổi lều bều trên mặt hồ