Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
lều bạt
[lều bạt]
|
canvas; tent
Từ điển Việt - Việt
lều bạt
|
danh từ
lều có vải bạt, che mưa nắng