Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
lẽ
[lẽ]
|
danh từ
reason
Từ điển Việt - Việt
lẽ
|
danh từ
điều được coi là hợp quy luật, đạo lí
khôn chẳng qua lẽ, khoẻ chẳng qua lời (tục ngữ)
cơ sở được coi là nguyên nhân của sự việc
nói cho ra lẽ
vợ lẽ, nói tắt