Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
lưu loát
[lưu loát]
|
fluent
Fluent style
To be fluent in speech; To be a fluent speaker; To have a way with words
flowingly; fluently
To be fluent in English; To speak fluent English; To speak English fluenly
To answer in fluent French
I need a fluent German speaker
She speaks German and Chinese with equal ease
Từ điển Việt - Việt
lưu loát
|
tính từ
trôi chảy, dễ dàng
ăn nói lưu loát