Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
khoáng sản
[khoáng sản]
|
mineral
Animal, vegetable and mineral
Chuyên ngành Việt - Anh
khoáng sản
[khoáng sản]
|
Hoá học
mineral resources
Từ điển Việt - Việt
khoáng sản
|
danh từ
khoáng vật trong vỏ trái đất được khai thác để mang lại nguồn lợi cho nền kinh tế
khai thác, chế biến khoáng sản; khoáng sản kim loại; khoáng sản phi kim