Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
khi nào
[khi nào]
|
Từ điển Việt - Việt
khi nào
|
trạng từ
lúc nào
khi nào chị đi chợ, cho tôi gửi mua ít thứ
không bao giờ
khi nào tôi nghĩ anh là người như thế