Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
khăn bàn
[khăn bàn]
|
Từ điển Việt - Việt
khăn bàn
|
danh từ
tấm vải phủ bàn ăn
Gió từ sông thổi về khiến những góc khăn bàn ngoài sân tung lên như cánh chim phấp phới. (Phan Hồn Nhiên)