Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
kỳ cựu
[kỳ cựu]
|
senior; veteran; seasoned
She is a veteran campaigner for human rights