Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
[kí]
|
xem
Từ điển Việt - Việt
|
danh từ
ki-lô-gam, nói tắt
mua kí thịt về kho trứng
thể văn viết về những điều nhìn thấy
bài kí về một học sinh nghèo hiếu học
người làm công việc giấy tờ trong công sở, nhà máy thời thuộc Pháp
thầy kí
động từ
viết tên mình vào một văn kiện
kí quyết định; kí hợp đồng
(từ cũ) gửi đi