Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
joule
[dʒu:l]
|
danh từ
(điện học) Giun
Chuyên ngành Anh - Việt
joule
[dʒu:l]
|
Kỹ thuật
jun
Toán học
jun
Từ điển Việt - Việt
joule
|
danh từ
đơn vị vật lý đo công, đo năng lượng bằng công