Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
jewel
['dʒu:əl]
|
danh từ
đá quý (kim cương hoặc hồng ngọc)
đồ trang sức có gắn đá quý
đá quý nhỏ hoặc mảnh thủy tinh đặc biệt (dùng trong máy đồng hồ hoặc la bàn); chân kính
đồng hồ 17 chân kính
(nghĩa bóng) người đáng quý; vật quý
lúc nào anh ấy cũng nói vợ anh ấy thực sự là một của quý
ngoại động từ
nạm ngọc; nạm đá quý
trang sức bằng châu báu
lắp chân kính (vào đồng hồ)