Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
jew's pitch
['dʒu:zpit∫]
|
danh từ
nhựa đường
Chuyên ngành Anh - Việt
jew's pitch
['dʒu:zpit∫]
|
Hoá học
nhựa Do thái
Kỹ thuật
nhựa Do thái