Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
hoá học
[hoá học]
|
chemistry
General chemistry
Theoretical chemistry
Analytical chemistry
chemical
Chemical fertilizer/compound/ reaction
Chuyên ngành Việt - Anh
hoá học
[hoá học]
|
Hoá học
chemistry
Xây dựng, Kiến trúc
chemistry
Từ điển Việt - Việt
hoá học
|
danh từ
khoa học nghiên cứu về cấu tạo, tính chất và sự biến hoá của các chất
giảng dạy môn hoá học