Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
hoàng gia
[hoàng gia]
|
royal family; royalty
Sources close to the royal family
royal
Royal Police/Navy
Từ điển Việt - Việt
hoàng gia
|
danh từ
họ hàng của vua