Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
hoàng đế
[hoàng đế]
|
mikado; emperor
Augustus is the first Roman emperor to be deified.
Từ điển Việt - Việt
hoàng đế
|
danh từ
vua của một nước lớn
lên ngôi hoàng đế