Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
hoàn thiện
[hoàn thiện]
|
to perfect; to better; to improve
Chuyên ngành Việt - Anh
hoàn thiện
[hoàn thiện]
|
Kỹ thuật
improve
Vật lý
improve
Từ điển Việt - Việt
hoàn thiện
|
tính từ
đầy đủ nhất
hoàn thiện hồ sơ xây dựng
động từ
làm cho tốt hơn