Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
giồng giọt
[giồng giọt]
|
(tiếng địa phương) như trồng trọt
Từ điển Việt - Việt
giồng giọt
|
cày cấy giồng giọt