Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
giống in
|
trạng từ
hình như
ai ngoài cổng đi vào giống in chị tôi
rất giống
hai bình hoa giống in nhau