Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
giọng hò
|
danh từ
điệu hát đặc biệt khi lao động
giọng hò đánh cá
điệu hát riêng của mỗi địa phương
dìu dặt nỉ non giọng hò xứ Huế