Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
giọng hát
[giọng hát]
|
Từ điển Việt - Việt
giọng hát
|
danh từ
cách phát âm khi hát
giọng hát lúc dìu dặt, lúc nhẹ nhàng; giọng hát đúng kỹ thuật