Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
giông giống
[giông giống]
|
xem giống (láy).
Từ điển Việt - Việt
giông giống
|
tính từ
hơi giống
cô ấy trông giông giống bạn tôi; hai kiểu nhà có kiến trúc giông giống nhau