Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
fresh air
|
Hoá học
không khí trong sạch
Kỹ thuật
không khí trong sạch
Sinh học
không khí mát