Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
family allowance scheme
|
Kinh tế
chế độ trợ cấp gia đình
Kỹ thuật
chế độ trợ cấp gia đình