Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
family allowance fund
|
Kinh tế
quỹ trợ cấp gia đình
Kỹ thuật
quỹ trợ cấp gia đình