Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
except
[ik'sept]
|
ngoại động từ
trừ ra, loại ra
chỉ có trẻ em dưới năm tuổi mới không đưa vào cuộc điều tra này
tất cả chúng tôi đều phải tham gia cuộc tập chạy, không trừ người nào
toàn bộ công nhân viên, kể cả ông hiệu trưởng
nội động từ
phản đối, chống lại
phản đối lại lời tuyên bố của ai
giới từ
trừ, trừ ra, không kể
nhà hàng ngày nào cũng mở cửa trừ thứ Hai
trừ tôi ra, ai cũng nhận được giấy mời
tôi hiểu hết mọi chuyện, chỉ có điều không biết tại sao cô ta giết anh ấy
tôi trả lời được mọi câu hỏi trừ câu cuối cùng
bữa ăn thì tuyệt hảo trừ món đầu tiên
liên từ
cô ta chẳng nhớ được gì (về anh ấy) mà chỉ còn nhớ mái tóc của anh ta màu đen thôi
hai quyển sách đều giống nhau chỉ trừ (cái chuyện) là quyển này có lời giải đáp ở đằng cuối
Chuyên ngành Anh - Việt
except
[ik'sept]
|
Kỹ thuật
sự loại trừ; trừ ra
Toán học
sự loại trừ; trừ ra
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
except
|
except
except (prep)
apart from, except for, but, bar, with the exception of, excepting (formal), aside from, excluding
antonym: including