Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
elogy
['elədʒi]
|
danh từ
bài ca tụng
văn bia ca ngợi người chết
lời tán dương